Welkom bij

Wereldwinkel Zevenbergen

Mijn winkelwagen

is leeg  

Uw winkelwagen is leeg!

Het grote voordeel van schenken aan ANBI's

Vanaf 1 januari 2008 kunnen giften die zijn gedaan aan een instelling met een ANBI Status afgetrokken worden van het belastbaar inkomen. Bent u dus donateur van een goed doel met een ANBI Status, geef dan bij de jaarlijkse opgave van de belastingdienst ook uw gedane giften door. Dit scheelt weer met wat u moet terugbetalen of zelfs ontvangst. Dit maakt geld geven aan goede doelen weer een stuk leuker.

ANBI gegevens

 Naam instelling

 Wereldwinkel Zevenbergen

 RSIN

 813038376.B01.6300

 Vestigingsadres

 Zuidhaven 89a 4761 CT Zevenbergen

 Telefoonnummer

 0168 - 329200

 E-mail adres

Doelstelling:

In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. De Wereldwinkel verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. De makers zijn bijvoorbeeld Mexicaanse koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken. Allemaal mensen die, zoals iedereen, recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord. En verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan.  In de Wereldwinkel kunnen de makers wel hun verhaal kwijt. Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen verbeteren. Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen.

Wat wil de Wereldwinkel

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.

Verkoopfilosofie

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

De Organisatie

De Wereldwinkels zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. De vereniging lobbyt op internationaal niveau voor een rechtvaardige wereldhandel. De vereniging controleert ook de bedrijven die eerlijke handel leveren op de criteria van eerlijke handel. De winkels ontvangen ook ondersteuning bij de exploitatie, waaronder inkoopadviezen, sturing op verkoopcijfers en marketing communicatiemiddelen.

Geschiedenis

Op de UNCTAD conferentie in New Delhi, 1968, vroegen de derde wereldlanden om hun producten een vrijere toegang te geven tot de Westerse markt. Ze kregen nul op rekest. De journalist Dirk Scherpenzeel riep na afloop op om ‘Derde Wereldwinkels’ te beginnen om toch iets te doen. Op 1 april 1969 opende de eerste Wereldwinkel in Breukelen. Het doel was de wereldhandel te veranderen door de afzet van producenten in de derde wereld te vergroten, voorlichting aan het publiek te geven en politieke campagnes te voeren. Er kwamen meer Wereldwinkels en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels werd opgericht. In de jaren ’70 voerden de winkels veel actie. Van ‘Suriname vrij nu’ naast de boycotcampagne van Angolakoffie. Het eigenlijke werk nauwelijks aandacht: het verkopen van producten. In de jaren ’80 professionaliseerde de verkoop. Nu werken de Wereldwinkels met een winkelconcept zoals dat in de retail gebruikelijk is.

Actueel beleidsplan

Inleiding

Wereldwinkel  Zevenbergen bestrijdt armoede door eerlijke handel. Ze biedt producenten uit arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden kunnen werken en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf en hun familie. Wereldwinkel Zevenbergen is lid van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, en bundelt zo haar kracht met 270 andere Wereldwinkels. Samen vergroten ze de kansen voor onze producenten door fairtrade in Nederland te laten groeien, via onze winkels en daarbuiten.

Activiteiten

Wereldwinkel Zevenbergen vergroot de kansen voor producenten, door fairtrade in Nederland te laten groeien, via de eigen winkel en daarbuiten. Ze onderneemt daarvoor de volgende activiteiten:

- verkoop en promotie van fairtrade cadeaus;

- het bevorderen van fairtrade buiten de Wereldwinkel, d.m.v. acties en campagnes;

- bijdragen aan het versterken van de fairtrade handelsketen, d.m.v. het lidmaatschap van de Landelijke Vereniging van  Wereldwinkels.

Financiering

Door middel van verkopen van fairtrade producten genereert de Wereldwinkel Zevenbergen financiele middelen om de continuiteit van de winkel te waarborgen.

Beheer van het vermogen

Het vermogen van de Wereldwinkel Zevenbergen wordt beheerd door de peningmeester van de Stichting Wereldwinkel Zevenbergen met jaarlijks controle door een extern financieel deskundige.

Besteding van  het vermogen

Het vermogen van de Stichting Wereldwinkel Zevenbergen wordt indien nodig aangewend om de continuiteit van de winkel te waarborgen en te kunnen blijven voldoen aan eisen die een moderne winkel vereisen (bijv. ICT).

Samenstelling/Functies van het bestuur

Dagelijks bestuur: voorzitter, dhr. F. Schilder; secretaris, dhr. J. Weterings; penningmeester, dhr. B. Bakker. Elk van de 7 werkgroepen heeft een afgevaardigde in het algemeen bestuur.

Beloningsbeleid

Wereldwinkel Zevenbergen heeft geen personeel in dienst maar werkt met vrijwilligers. De vrijwilligers ontvangen indien gewenst een vergoeding over gemaakte onkosten.

Jaarverslag 2019

Stichting Wereldwinkel Zevenbergen

Inhoudsopgave

1. Voorwoord. 3

2. Jaarverslag 2019. 3

2.1 Wereldwinkel Zevenbergen 35 jaar 3

2.2 Intern overleg en frequentie. 3

2.3 Overleg structuur 4

2.3.1 Soorten overleg. 4

2.3.2 Verslaglegging. 4

2.4 Externe zaken. 4

2.5 Winkel 5

2.6 Onderverhuur 5

2.7 Activiteiten. 5

2.7.1 Externe activiteiten. 5

2.7.2 Overige activiteiten. 5

2.8 PR en marketing. 6

2.8.1 Adverteren en publiciteit 6

2.8.2 Nieuwsbrief 6

2.8.3 Facebook en andere media. 6

2.9 Medewerkers. 6

2.10 Financieel jaarverslag 2019. 6

2.11 Wijzigingen Huishoudelijk reglement 7

2.12 Nawoord. 7

1. Voorwoord

Het jaar 2019 is een jaar waarin de verkoop van de winkel onder druk is komen te staan, onder andere vanwege de havenwerkzaamheden die in het centrum van Zevenbergen werden opgestart. De officiële start hiervan vond plaats op 24 april 2019. Vóór het genoemde tijdstip werden allerlei voorbereidingen uitgevoerd die al ongemak bezorgden.

Ook onze winkel ligt in het centrum van deze werkzaamheden.

Voor veel collega Wereldwinkels in het land, neemt bovendien het aantal klanten af en sluiten we ook dit jaar af met een verwacht verlies.

Over sluiting van de winkel is in 2018 al serieus intern gesproken, echter op basis van onze opgebouwde reserves en voldoende enthousiaste vrijwilligers zijn er overlevingskansen want eind 2020 is gepland dat de havenwerkzaamheden worden beëindigd en onze winkel aan een prachtig haven ligt waar vele kijkers cq kopers op af zullen komen.

Samen met onze vrijwilligers en het landelijk bureau van de Vereniging van Wereldwinkels gaan we in ons 35ste winkeljaar, er alles aan doen om de sluitingsdreiging af te wenden en de Wereldwinkel voor de producenten uit de derde wereldlanden en voor de gemeente Moerdijk te behouden.

Onze belangrijkste doelstelling is, door middel van de verkoop van Fairtrade producten, onze producenten in de ontwikkelingslanden in staat te stellen een menswaardig bestaan op te bouwen en een leefbaar loon te verwerven. In berichten uit de derde wereldlanden en van onze importeurs lezen we dat onze winkel voor de producenten en hun gezin heel hard nodig is. Door nog meer het Fairtrade verhaal tot leven te brengen in Zevenbergen en omgeving hopen we weer een stevige bijdrage te kunnen leveren aan onze doelstellingen in 2019.

Al onze vrijwilligers worden hartelijk bedankt voor alle inspanningen die zij in 2019, geheel belangeloos, aan onze winkel hebben geleverd. Zij hebben het weer voor elkaar gekregen de winkel 6 dagen in de week open te houden.

In het komende jaar hopen wij u weer frequent in onze winkel te begroeten en zien met veel vertrouwen 2020 tegemoet.

Als secretaris van de Wereldwinkel Zevenbergen ben ik eind november 2018 gestart met mijn werkzaamheden.

2. Jaarverslag 2019

2.1 Wereldwinkel Zevenbergen 35 jaar

Het jaar 2019 stond vooral stil bij het 35 jarig bestaan van de Wereldwinkel Zevenbergen.

De Wereldwinkel Zevenbergen is 35 jaar geleden op donderdag 29 november1984 geopend. De statuten werden notarieel opgemaakt op 29 augustus 1984.

Vele acties in de winkel gepaard gaande met onder andere 35 % korting op bepaalde artikelen, werden uitgevoerd.

Een daartoe samengesteld Feestcomité organiseerde diverse activiteiten, onder andere een “Open huis” op zaterdag 7 september 2019, september werd feestmaand en een “Dagje uit” op 29 november 2019 voor alle vrijwilligers; met een bezoek aan het Museum Dorpsdokter in Hilvarenbeek en later een geslaagd en gezellig diner in stationsrestaurant Happy Dees Zevenbergen.

2.2 Intern overleg en frequentie

In 2019 vergaderde het Dagelijks Bestuur (DB) 6 keer, namelijk op:

 • 16 januari 2019
 • 6 maart 2019
 • 22 mei 2019
 • 12 augustus 2019
 • 22 oktober 2019
 • 10 december 2019

In 2019 vergaderde het Algemeen Bestuur (AB) overleg 4 keer, zoveel mogelijk aansluitend op het Dagelijks Bestuur overleg, namelijk op:

 • 6 maart 2019
 • 22 mei 2019
 • 14 augustus 2019
 • 13 november 2019

Het Winkel Dienst Overleg (WDO) heeft in 2019, 7 keer plaats gevonden, namelijk op:

 • 5 februari 2019
 • 20 maart 2019
 • 16 mei 2019
 • 17 juni 2019
 • 30 juli 2019
 • 24 oktober 2019
 • 16 december 2019 (inclusief Kerstborrel)

2.3 Overleg structuur

2.3.1 Soorten overleg

Het DB overleg, waaraan de voorzitter, penningmeester en secretaris deelnemen, heeft tot doel, besluiten voor te bereiden over bestuurszaken.

Mededelingen uit het DB overleg worden door de voorzitter gecommuniceerd naar de overige medewerkers in het winkeldienstoverleg.

Het AB-overleg, waaraan alle eerst-aangesprokenen vanuit de verschillende werkgroepen deelnemen, heeft tot doel bestuursbesluiten vast te stellen en verder uit te werken richting de dagelijkse winkelpraktijk. De eerst-aangesprokenen zorgen voor verdere communicatie naar de overige leden van de betreffende werkgroep.

Het WDO, waaraan alle vrijwilligers deelnemen, heeft tot doel het uitwisselen van informatie en het inventariseren van knelpunten en/of benodigde middelen of andere vraagstukken ten behoeve van een adequate exploitatie van de winkel.

2.3.2 Verslaglegging

Ten behoeve van alle overleggen worden een agenda, verslag en actielijst opgesteld. De genoemde stukken van het AB, DB en WDO worden door de secretaris verzorgd.

In 2019 hebben het inkoopteam en de activiteitengroep enkele malen overlegd. Van het overleg wordt een terugkoppeling gegeven aan het WDO.

2.4 Externe zaken

In 2019 heeft het bestuur de diverse algemene ledenvergadering (ALV) van de Landelijke vereniging van Wereldwinkels (LvWW) bijgewoond namelijk:

 • 31 januari 2019 te Culemborg
 • 9 maart 2019 te Culemborg
 • 16 november Toekomstbeelden te Doorn
 • 28 november laatste ALV LvWW te Culemborg

In de laatste vergadering is tevens de aangekondigd dat de LvWW vanaf 31 december 2019 wordt opgeheven. Hiervoor komt vanaf 1 januari 2020 een nieuw platform  in oprichting, ter beschikking, waarvoor de wereldwinkels zich als nieuw lid kunnen inschrijven.

Bepaalde activiteiten worden door dit nieuwe platform overgenomen van het LvWW onder andere de lang verwachte webshop die zo spoedig mogelijk wordt gerealiseerd.

2.5 Winkel

Het werken met werkgroepen is in 2019 voortgezet; elke werkgroep voert werkzaamheden uit rondom een bepaalde winkelactiviteit en kent een eerst-aangesprokene die zaken binnen de betreffende werkgroep coördineert en communiceert. De werkgroepen zijn:

 • Winkeldienst
 • Inkopen, etaleren en inrichten
 • Administratie en informatievoorziening
 • Medewerkers
 • Kerstpakketten en grootverbruik
 • Speciale en externe activiteiten
 • Publiciteit

De meest omvangrijke activiteit is de exploitatie van de winkel die zes dagen per week is geopend.

Maandag                    13.30 - 17.30 uur

Dinsdag                      09.30 - 17.30 uur

Woensdag                  09.30 - 17.30 uur

Donderdag                 09.30 - 17.30 uur

Vrijdag                        09.30 - 17.30 uur

Zaterdag                     09.30 - 17.00 uur

Maandelijks stellen de winkeldienstmedewerkers het winkeldienstrooster op, waarin de beschikbare medewerkers per werkdag worden ingedeeld om een aantal uren de winkeldienst uit te voeren.

2.6 Onderverhuur

De woonruimte achter de winkel is gedurende heel 2019 verhuurd. Deze onderverhuur levert een belangrijke bron van inkomsten. Door de gemeente Moerdijk is in 2019 een inspectie uitgevoerd met betrekking tot deze verhuur, waarop t/m heden geen reactie is ontvangen.

2.7 Activiteiten

2.7.1 Externe activiteiten

In 2019 zijn er verschillende externe activiteiten ter promotie van Wereldwinkel Zevenbergen georganiseerd, waaronder:

2.7.2 Overige activiteiten

 • Paasactie
 • Pakketjes 7 Schakels
 • Activiteiten Fijnaart
 • Presentatie Westhoek
 • Presentatie 7 Schakels
 • Fairtrade dag en kortingsavond Moederdag
 • Vaderdag
 • Zomeractie Emmaus
 • Kerstmarkt Emmaus
 • Kerstmarkt Zevenbergschen Hoek
 • Sinterklaas kortingsavond
 • Kerst kortingsavond
 • Koopzondag 19-12-2019

De bovenstaande acties leverden een omzet op van ca € 3200.

2.7.2.1 Kerstpakketten

In 2019 hebben we weer aan enkele enthousiaste bedrijven en organisaties, kerstpakketten mogen leveren. Jammer dat we niet meer klanten enthousiast kunnen maken om een kerstpakket af te nemen van de Wereldwinkel. De omzet voor kerstpakketten is in 2019 lager uitgekomen dan in 2018.

Voor het komende jaar dienen we hieraan de nodige aandacht te geven.

2.8 PR en marketing

2.8.1 Adverteren en publiciteit

In 2019 zijn verschillende advertenties geplaatst onder andere via De Bode en OVZ. Tevens zijn diverse artikelen opgesteld en gepubliceerd in onder andere de Bode.

Onder andere het artikel in BN de Stem dd 14-01-2019 “Sluiting dreigt voor Wereldwinkel in Zevenbergen” trok de aandacht.

2.8.2 Nieuwsbrief

De maandelijkse digitale nieuwsbrief van onze winkel is in 2019 voortgezet.

2.8.3 Facebook en andere media

Het Facebookteam bestaat uit 2 personen die maandelijks minimaal een nieuwsbrief verzorgen en ander relevante informatie frequent op Facebook plaatsen.

In het voorjaar van 2020 komt de nieuwe online webshop via het platform Wereldwinkel.NU definitief beschikbaar.

De website van de Wereldwinkels (Extranet) is sinds kort in 2020 weer gedeeltelijk online.

2.9 Medewerkers

Wij zijn erg blij met het gegeven dat met vrijwilligers zich voor lange tijd binden aan de Wereldwinkel en veelal honkvast zijn.

In 2019 waren er de navolgende jubilea voor de winkel te vieren:

 • 3 vrijwilligers voor hun 5 jarige inzet
 • 1 vrijwilliger voor haar 10 jarige inzet
 • 1 vrijwilliger voor haar 30 jarige inzet

Geweldig gedaan en heel erg bedankt.

2 vrijwilligers hebben zich helaas om uiteen lopende redenen afgemeld.

1 Vrijwilliger heeft zich na 3 jaren opnieuw aangemeld.

Nieuwe vrijwilligers hebben we niet kunnen verwelkomen. Wel zijn 2 nieuwe aanmeldingen binnen gekomen die niet geschikt werden bevonden.

Het blijft een punt van aandacht om het medewerkersbestand te vergroten, aangezien dit de druk op de winkelbezetting verlicht.

Op de vacature van Verkoop medewerker Grootverbruik/Relatiegeschenken hebben zich in dit verslagjaar, geen kandidaten gemeld.

2.10 Financieel jaarverslag 2019

De penningmeester stelt jaarlijks een financieel jaarverslag op bestaande uit een Balans en een Algemene Winst en verliesrekening. De financiële afwerking wordt ondersteund door professionele software evenals het kassasysteem in de winkel. De jaarlijkse resultaten worden de wettelijk voorgeschreven jaren gearchiveerd.

Volgens de statuten artikel 10 punt 2, 3 en 4, benoemt het AB jaarlijks een commissie bestaande uit tenminste 2 leden tot onderzoek van het Jaarverslag waarin opgenomen Balans en een staat van baten en lasten AVW etc.

Voor het eerst in het bestaan van de Wereldwinkel wordt de financiële afhandeling in 2019 door een kascommissie die bestaat uit 2 AB leden, gecontroleerd en verleent schriftelijk decharge aan het Dagelijks Bestuur ten behoeve van het gevoerde financiële beleid in het afgelopen jaar.

1 lid van de kascontrole treedt jaarlijks af volgens een vooraf opgesteld aftreedschema. (zie Huishoudelijk reglement)

De goedkeuring van het financieel jaarverslag dient voor eind juni van een volgend boekjaar te worden goedgekeurd in verband met de aanvraag van subsidie in juli voor het komende boekjaar bij de gemeente Moerdijk.

Het boekjaar 2019 wordt met een verlies van ca € 2000 afgesloten.

2.11 Wijzigingen Huishoudelijk reglement

In 2019 zijn verschillende wijzigingen in het Huishoudelijk reglement opgenomen omdat de statuten daarin niet voorzien of te weinig zijn gedetailleerd.

Dit zijn de navolgende:

 • Invoeren van een Kascommissie
 • Inschrijven AB leden Kamer van Koophandel. Inmiddels (16-01-2020) zijn 8 leden ingeschreven
 • Aftreedschema’s voor DB, AB en Kascommissie
 • Regelgeving voor aftreden leden van DB en AB

2.12 Nawoord

Helaas heeft het LvWW zich ontbonden per 31 december 2019. Gelukkig is een nieuw platform Wereldwinkel.NU geformeerd dat als platform de ondersteunende taken voor wereldwinkels in Nederland gaat uitvoeren. 62 winkels hebben zich bij het genoemde platform al officieel aangemeld. Wij hebben ons nog niet als lid geregistreerd en wachten nog even af wat de toekomst gaat brengen.

In ieder geval is voor de Wereldwinkel Gouda de online webshop sinds kort in gebruik genomen en gaat Wereldwinkel Zevenbergen wellicht snel volgen.

Sinds het corona virus ook ons land heeft bereikt hebben wij sinds 16 maart 2020 te maken met een intelligente lockdown hetgeen ook negatieve consequenties heeft voor de verkoop in onze winkel en de havenwerkzaamheden daarbij ook nog een extra rol spelen.

Daartoe zijn onze openingstijden van de winkel in geperkt en dienen we via andere wegen te proberen de omzet van de winkel op peil te houden.

Dankbaar zijn wij voor onze enthousiaste vrijwilligers die zich hiervoor tomeloos inzetten.

De jaarstukken worden zo spoedig mogelijk ter goedkeuring aan het Algemeen Bestuur voorgelegd.

Jan Weterings

Secretaris

19 april 2020

Financieel jaarverslag 2019

Het financieel jaarverslag 2019 is op te vragen bij de penningmeester van de Stichting Wereldwinkel Zevenbergen. Stuur een verzoek per email naar